Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Familjeterapiföreningen FAMÖS bjuder in till seminarium på temat

Kreativa metoder – för individ- och grupputveckling och i handledning
 

Välkommen till ett seminarium med Katrin Byréus om Kreativa metoder som är ett arbetssätt som erbjuder uttrycksmöjligheter som gör att människor kommer till sin rätt, som ger energi, som väcker nyfikenhet och fantasi – ett lekutrymme där något nytt kan skapas och inbjuder till nya sätt att samtala.

När: 16 februari 2022 kl. 13:00–17:00

Var: Missionskyrkan, Linköping

För vem: Behandlare, leg. psykoterapeuter och handledare

I seminariet ingår även en presentation av sammanhängande teorier kring ledarskap utifrån salutogenes, grupputveckling enligt S. Wheelan samt Hjärnans tre känsloreglerande system utifrån neurovetenskap – Compassion.

I anslutning till seminariet har Famös nöjet att bjuda in medlemmar till Årsmöte kl. 17:30–19:00

Kursledare: Katrin Byréus. Katrin är verksam som handledare, konsult och föreläsare inom offentlig och privat verksamhet och har varit utbildningshandledare de senaste tio åren vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Där leder Katrin också utbildningen Kreativa metoder i handledning och individ- och grupputveckling 7.5hp (Ersta) tillsammans med kollega. Katrin är även författare till flera böcker utgivna av Liber, Studentlitteratur och Gothia.

Anmälan & ev frågor: Görs till gunilla.ringdahl@grterapi.se senast 20/1. Faktura mejlas efter anmälan.

Kostnad: 500:- för Famös-medlemmar, 800:- för icke medlemmar (inkl fika).

Praktisk info: Parkering finns i samma byggnad som Missionskyrkan.

Vid frågor kontakta: gunilla.ringdahl@grterapi.se.


Copyright © Famös 2021-11-21 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft