www.famös.se

Famös in bjöd till föreläsningsdag i Kalmar med

Madeleine Cocozza

Madeleine Cocozza är legitimerad psykoterapeut. Hon arbetade under åren 1984–2009 på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping och har nu en privat mottagning i Linköping. Hon har gedigen erfarenhet och kunskap om psykoterapi och om hur man kan hjälpa familjer ur familjebekymmer. Efter att ha utbildat sig till handledare och lärare inom psykoterapi anlitas hon idag också som handledare och arbetar deltid med att undervisa blivande familjeterapeuter vid Linköpings Universitet.

Hennes intresse av hur samhället fungerar som förälder för utsatta barn ledde till forskning och en avhandling om ”Barns skyddssystem”. Madeleine disputerade 2007 och är nu aktuell med boken ”Familjebygget”, som presenterar en ritning i form av en projektplan, tänkt att vara en hjälp i byggandet av familjen.

Många är intresserade av att ta del av hennes kunskap om såväl familjebehandling som om barns skyddssystem vilket innebär att hon ofta anlitas som föreläsare.

Två föreläsningar under en dag!

Familjebygget och Barns skyddssystem

Familjebygget – ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj.

I tidigare familjebildningar var det självklart att familjen skulle hålla ihop livet ut. Kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer bidrog till att par, oavsett hur nöjda eller missnöjda de var med sin familj, sällan bröt upp. Idag finns ingen vägledning för familjebygget. Utifrån sin 25-åriga erfarenhet som familjeterapeut presenterar Madeleine i sin bok en ritning i form av en projektplan, tänkt att vara en hjälp i byggandet av familjen. Planen bygger på den erfarenhet och kunskap som hon samlat på sig under åren och tar sin utgångspunkt i familjeterapeutisk teori. Ritningen belyses med berättelser från autentiska terapisamtal.

Barns skyddssystem i Sverige

Barn som far illa är beroende av att samhällets skydd i tre nivåer fungerar: anmälan, utredning och insats. Det riktas ofta kritik mot Socialtjänstens arbete med detta uppdrag. I avhandlingen undersökte Madeleine konstruktionen av barns skyddssystem genom att följa 1500 anmälningar från anmälan till insats. Detta gav insyn och kunskap om brister i systemet vilka framlades i avhandlingen. Madeleine arbetar nu på en bok om hur skyddssystemet för barn är konstruerat i lagtexter och vilket utfall det får i praktiken. I föreläsningen kommer barns skyddssystem att beskrivas samt delar av avhandlingsarbete.

Välkommen!