Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Ta kontakt med en familjeterapeut   |   Ta kontakt med en handledare

Ta kontakt med en familjeterapeut

Här återfinns legitimerade psykoterapeuter som arbetar med familjer/par/individer utifrån en systemteoretisk grund och som är medlemmar i Famös. Det innebär att utgångspunkten för förändring är relationer: relationen till sig själv, sin partner, sin familj. En systemteoretisk terapeut arbetar således både kognitivt och emotionellt med olika dilemman som uppstår i människors liv.

En legitimerad psykoterapeut har efter sin grundutbildning (socionom, psykolog, läkare, eller annan likvärdig utbildning) genomgått ett treårigt psykoterapeutprogram på ett universitet (90 hp). Därefter utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Behandlingar genomförda av en legitimerad psykoterapeut kan således på uppdrag av patienten kvalitetsgranskas av Inspektionen av vård och omsorg, IVO.

Madeleine Cocozza
Socionom, leg psykoterapeut, med dr, författare
Engelbrektplan 1, 582 21 Linköping
070-815 45 60, madeleine.cocozza@gmail.com

Carolina Dufmats
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
070-648 51 59, linadufmats@live.se, www.dufmatspsykoterapi.se

Maria Åhman
Beteendevetare, fil kand psykologi, leg psykoterapeut
Storgatan 32A, 582 23 Linköping
maria@relationsmottagningen, www.relationsmottagningen.se

Ta kontakt med en handledare

Här återfinns handledare som arbetar med verksamhetshandledning/utbildningshandledning utifrån en systemteoretisk grund och som är medlemmar i FAMÖS. Det innebär att den teoretiska utgångspunkten för handledning systemteoretisk.

En handledarutbildad handledare har efter sin grundutbildning (socionom, psykolog, läkare, eller annan likvärdig utbildning) genomgått ett treårigt psykoterapeutprogram på ett universitet och därefter utbildats till handledare vid ett universitet i Sverige. Handledarutbildningen omfattar 45 högskolepoäng.

Madeleine Cocozza
Socionom, leg psykoterapeut, med dr, författare
Engelbrektplan 1, 582 21 Linköping
070-815 45 60, madeleine.cocozza@gmail.com

Carolina Dufmats
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
070-648 51 59, linadufmats@live.se, www.dufmatspsykoterapi.se

  


Copyright © Famös 2020-04-01 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft