Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


FÖRELÄSNINGSARKIV

Inbjudan till föreläsning med Görel Fred tisdagen den 13 mars 2018
ATT FÖRSONAS MED SIN BARNDOM
– OCH KANSKE MED SINA FÖRÄLDRAR
Görel Fred, socionom, familjeterapeut och leg. psykoterapeut

  
Systemcafé 8 november med Suzanna Boman och Anna Kandell

Samtal om sexualitet och sexuell problematik

.pdf Referat av Maria Åman
Litteraturtips från föredragshållarna: Journal of Couple and Family Psychoanalysis


Famös arrangerade tre föreläsningar om parterapi i Kalmar 24 januari 2017

Madeleine Cocozza: Strukturell parterapi – teori och klinisk praktik
.pdf Presentationsbilder

Tommy Waad: Emotionally focused therapy for couples, EFT
.pdf Presentationsbilder

Sara Carlsson: IBCT – Integrative behavioural couples therapy
.pdf Presentationsbilder


   

Terapeuten i centrum – hur tar vi hand om oss själva? 18 november 2015
Systemcafé med Rolf holmberg, Monica Alexandersson och Maria Jannert


Två familjeterapeutiska modeller föreläsningar med Åsa Jacobsson och Jens Mebius, den 20 april 2015 i Linköping.
 


Vetenskapligt symposium den 22–23 oktober 2014 i Linköping.
Föreläsningsbilder hittar du på www.sfft.se, i backspeglen.
 


Familjeterapi vid Anorexia Nervosa

11 mars 2014. Ulf Wallin är överläkare, leg psykoterapeut (familjeterapeut) och har disputerat med en avhandling om familjeterapi och familjefunktion vid anorexia nervosa. Han har arbetat mer än 25 år vid ätstörningsenheten i Lund. Han arbetar även som forsknings- och utvecklingsledare vid Kompetens Centrum Ätstörningar Syd.
 


Våld i familjen. Två behandlingsmodeller presenteras av representanter från BUP Elefanten, Barnahus och Linköpings mansjour.
 


Madeleine Cocozza,
 


 

Från föreläsningen med Anders Broberg.

Parsamtal och depressioner, en sammanställning av aktuella forskningsresultat.

 

 


Copyright © Famös 2019-11-02 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft