www.famös.se

Famös – en liten presentation.

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta Sverige. De flesta av våra medlemmar är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bl a: barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling.

Famös gav även ut en tidning, Feedback. Den utkom med 3-4 nummer per år. Den vilar för närvarande.

Famös arrangerar även lokala seminarier och föreläsningar.

Avgiften för medlemmar är 300 kr. Medlem blir du genom att betala in summan till vårt plusgironummer: 24 67 84-3. Ange namn, adress och e-postadress.

Som medlem i Famös blir du automatiskt medlem i Svenska föreningen för familjeterapi, sfft. Som medlem får du familjeterapiföreningens tidskrift Svensk Familjeterapi, som utkommer med 4 nr per år. Du kan även få prenumerera på tidskriften Fokus på Familien, till ett reducerat pris.

Vårt organisations nummer är: 82 20 01-6128. Adress: Famös c/o Annika Daveby Karlqvist, Degersnäs, 590 98 Edsbruk

Copyright © Famös 2016-01-31 info@famos.se