Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Vad är Famös?

Famös, Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige, är en förening för dig som är familjeterapeut och/eller är intresserad av familjearbete!

Styrelsens vision är att Famös ska få utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som utifrån behov berikar den enskilde medlemmen men som också bidrar till att familjeterapi som metod kan stärkas och spridas.

Vi som sitter i styrelsen 2020 heter Madeleine Cocozza (ordf), Carolina Dufmats, Jenny Augustsson, Maria Åhman, Kerstin Lodén Gustafson, Gunilla Ringdahl och Kristin Halldorsdottir. Våra kontaktuppgifter hittar du här på Famös hemsida, www.famos.se/styrelse.htm. Hör gärna av dig med frågor och/eller idéer!

Som medlem i Famös får du:
 

Årsavgiften för medlemmar är 300 kr. Medlem blir du genom att betala in summan till pg 24 67 84-3! Ange namn, adress och e-postadress.

Hör gärna av dig vid frågor!

Vänliga hälsningar från Styrelsen
genom Gunilla Ringdahl, gunilla.ringdahl@gmail.com
(ansvarig för medlemsregister och utskick).

”En familjeterapeut som vilar på systemteoretisk grund lyfter psykisk ohälsa och lidande
från den enstaka individen till de olika system/miljöer som människan lever i.”
(Cocozza, 2019)

   
Texten för utskrift, pdf: Vad är Famös?


Copyright © Famös 2020-12-07 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft