Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Förteckning över handledare

Här återfinns handledare som arbetar med verksamhetshandledning/utbildningshandledning utifrån en systemteoretisk grund och som är medlemmar i Famös. Det innebär att den teoretiska utgångspunkten för handledning systemteoretisk.

En handledarutbildad handledare har efter sin grundutbildning (socionom, psykolog, läkare, eller annan likvärdig utbildning) genomgått ett treårigt psykoterapeutprogram på ett universitet och därefter utbildats till handledare vid ett universitet i Sverige. Handledarutbildningen omfattar 45 högskolepoäng.

Madeleine Cocozza
Socionom, leg psykoterapeut, med dr, författare
Engelbrektplan 1, 582 21 Linköping
070-815 45 60, madeleine.cocozza@gmail.com

Annika Daveby-Karlquist
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Strömsgatan 11, 593 30 Västervik och Degersnäs, 594 75 Edsbruk
070-548 67 83, annika.dk@me.com

Carolina Dufmats
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
070-648 51 59, linadufmats@live.se, www.dufmatspsykoterapi.se

Lotta Ginning
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
072-159 67 45, www.forumforpsykoterapilotgin.se 

Kristin Halldorsdottir
Fil kand, leg psykoterapeut, handledare
Blackelid 3, 57795 Virserum
073-094 66 66, kristin@psykoterapi.one, www.psykoterapi.one

Gunilla Ringdahl
Socionom, leg psykoterapeut
Vasavägen 35, 582 23 Linköping
070-225 03 86, www.grterapi.se

 

  


Copyright © Famös 2021-04-25 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft