www.famös.se

 

FAMÖS är en lokal-förening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Famös inbjuder alla intresserade till
Systemcafé 8 november 2017 kl. 18:00–21:00

Suzanna Boman och Anna Kandell

Samtal om sexualitet och sexuell problematik

Suzanna Boman, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare och lärare. I drygt 20 år har hon arbetat på RFSU-kliniken med frågor och problem kring sexualitet. Framförallt med enskilda individer i konsulterande samtal, krissamtal och korta och långa psykoterapier. Suzanna är ansvarig för och föreläser bl.a. på "Metodkurs i klinisk sexologi " 15hp sedan 1996 och Andrologi om mannen och hans sexualitet" 7,5 hp sedan 2006 i samarbete med Ersta Sköndals högskola.
 

Anna Kandell, leg psykoterapeut, parpsykoterapeut, handledare och lärare har arbetat på RFSU-kliniken i drygt 30 år, med alla olika sorters frågor och problem kring sexualitet. Framförallt med par men också med enskilda personer i konsulterande samtal, kristerapier och korta och långa psykoterapier. Anna har också lång erfarenhet både av att föreläsa och handleda.
 

18:0019:15 Sexuella svårigheter och problem hos män respektive kvinnor
19:1519:45 Paus
19:4521:00 Sexuell problematik hos paret

Plats: Stadsmissionens café, Ågatan 3, 582 22 Linköping I priset ingår även Kaffe/Te och macka.

Kostnad: 350 kr för medlemmar och studenter, 500 kr för icke medlemmar.

Anmälan: OBS! senast 23/10 genom att sätta in avgiften på pg 246784-3. Komplettera med ett mejl till Elisabeth Wahlgren till adress: elisabeth.wahlgren@irelation.se (ifall vi behöver kontakta dig)
Glöm inte! Skriv namn, telefonnummer och mejladress!
Om du önskar specialkost meddela det i ditt kompletterande mejl.

Undrar du över något? Fråga Lotta Ginning, 070-550 72 94, ginninglotta@gmail.com
eller Anna Nelson, 073-065 00 42, simoneanna@yahoo.se

Varmt Välkomna!


  Sök stipendium!

Vi vill påminna om att du kan söka stipendium från FAMÖS!

Syftet med stipendiet är att stödja medlemmars möjligheter till fortbildning genom deltagande på kongresser, föreläsningar eller andra fortbildningstillfällen. Ge inspiration och fördjupning eller stödja din forskning med anknytning till familjeterapiområdet.

Klicka här för några exempel på beviljade och genomförda stipendieresor


Här hittar du exempel från tidigare nummer av  vår nyhetstidning Feedback, som just nu är vilande:

1/2010, 2/2010, 1/2011, 2/2011, 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013


FÖRELÄSNINGSARKIV

Famös arrangerade tre föreläsningar om parterapi i Kalmar 24 januari 2017

Madeleine Cocozza: Strukturell parterapi – teori och klinisk praktik
.pdf Presentationsbilder

Tommy Waad: Emotionally focused therapy for couples, EFT
.pdf Presentationsbilder

Sara Carlsson: IBCT – Integrative behavioural couples therapy
.pdf Presentationsbilder

 

   

Terapeuten i centrum – hur tar vi hand om oss själva? 18 november 2015
Systemcafé med Rolf holmberg, Monica Alexandersson och Maria Jannert

 

Två familjeterapeutiska modeller föreläsningar med Åsa Jacobsson och Jens Mebius, den 20 april 2015 i Linköping.
 

Vetenskapligt symposium den 22–23 oktober 2014 i Linköping.
Föreläsningsbilder hittar du på www.sfft.se, i backspeglen.
 

Familjeterapi vid Anorexia Nervosa

11 mars 2014. Ulf Wallin är överläkare, leg psykoterapeut (familjeterapeut) och har disputerat med en avhandling om familjeterapi och familjefunktion vid anorexia nervosa. Han har arbetat mer än 25 år vid ätstörningsenheten i Lund. Han arbetar även som forsknings- och utvecklingsledare vid Kompetens Centrum Ätstörningar Syd.
 

Våld i familjen. Två behandlingsmodeller presenteras av representanter från BUP Elefanten, Barnahus och Linköpings mansjour.

 

Madeleine Cocozza,

 

Från föreläsningen med Anders Broberg.

Parsamtal och depressioner, en sammanställning av aktuella forskningsresultat.

 

   

Copyright © Famös 2017-10-10 info@famos.se