Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Vi vill hälsa er välkomna till Famöskväll den 11 mars kl 18:00 på Ronaldos vid ån (Brandmannagatan 7B).

Vi bjuder alla medlemmar på Ronaldos goda smörgåsar och bullar.

Vi börjar med att Barnafrid berättar om sin verksamhet, följt av Årsmöte.

Vi avslutar kvällen kl 20:00.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2024

Hälsningar, Styrelsen


 

 


Copyright © Famös 2024-01-30 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft