Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Förteckning över familjeterapeuter

Här återfinns legitimerade psykoterapeuter som arbetar med familjer/par/individer utifrån en systemteoretisk grund och som är medlemmar i Famös. Det innebär att utgångspunkten för förändring är relationer: relationen till sig själv, sin partner, sin familj. En systemteoretisk terapeut arbetar således både kognitivt och emotionellt med olika dilemman som uppstår i människors liv.

En legitimerad psykoterapeut har efter sin grundutbildning (socionom, psykolog, läkare, eller annan likvärdig utbildning) genomgått ett treårigt psykoterapeutprogram på ett universitet (90 hp). Därefter utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Behandlingar genomförda av en legitimerad psykoterapeut kan således på uppdrag av patienten kvalitetsgranskas av Inspektionen av vård och omsorg, IVO.

Madeleine Cocozza
Socionom, leg psykoterapeut, med dr, författare
Engelbrektplan 1, 582 21 Linköping
070-815 45 60, madeleine.cocozza@gmail.com

Annika Daveby-Karlquist
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Strömsgatan 11, 593 30 Västervik och Degersnäs, 594 75 Edsbruk
070-548 67 83, annika.dk@me.com

Carolina Dufmats
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
070-648 51 59, linadufmats@live.se, www.dufmatspsykoterapi.se

Lotta Ginning
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
072-159 67 45, www.forumforpsykoterapilotgin.se 

Kristin Halldorsdottir
Fil kand, leg psykoterapeut, handledare
Blackelid 3, 577 95 Virserum
073-094 66 66, kristin@psykoterapi.one, www.psykoterapi.one

Gunilla Ringdahl
Socionom, leg psykoterapeut
Vasavägen 35, 582 23 Linköping
070-225 03 86, www.grterapi.se

Elisabeth Wahlgren
Fil mag psykologi, leg psykoterapeut
Gråbrödragatan 11, 582 18 Linköping
 073-334 74 88 ew@irelation.se, www.irelation.se

Maria Åhman
Beteendevetare, fil kand psykologi, leg psykoterapeut
Storgatan 32A, 582 23 Linköping
maria@relationsmottagningen, www.relationsmottagningen.se

  


Copyright © Famös 2021-04-25 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft