Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Förteckning över familjerekonstruktörer

Här återfinns de Familjerekonstruktörer som är handledarutbildade samt utbildade i familjerekonstruktion vid ett universitet, och som är medlemmar i Famös

Familjerekonstruktion är såväl en individuell process som en grupprocess. Den utförs strukturerat för att utforska mönster och strukturer i familjen. Syftet är att se egna familjeprocesser över tre generationer och jämföra dem med den verklighet som vederbörande lever i idag. Tekniker som används är bland annat familjekarta, reflekterade samt gestaltning.

Carolina Dufmats
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
070-648 51 59, linadufmats@live.se, www.dufmatspsykoterapi.se

Lotta Ginning
Socialpedagog, leg psykoterapeut, handledare
072-159 67 45, www.forumforpsykoterapilotgin.se 

Kristin Halldorsdottir
Fil kand, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare
Blackelid 3, 57795 Virserum
073-094 66 66, kristin@psykoterapi.one, www.psykoterapi.one

Gunilla Ringdahl
Socionom, leg psykoterapeut
Vasavägen 35, 582 23 Linköping
070-225 03 86, www.grterapi.se

  


Copyright © Famös 2021-04-25 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft