Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Här följer en samling länkar som kan vara bra att ha

Organisationer 

Inom Sverige

Svensk familjeterapi. Riksorganisationens hemsida.

Utanför Sverige

Norges familjeterapiförening. 

Danmarks familjeterapiförening 

Institute for the Study of Therapeutic Change Scott Miller. Bra sida som refererar till forskning mm.

Internationella familjeterapiorganisationen  

EFTA Europeiska familjeterapiorganisation.

Tidskrifter

Fokus på Familien

Family Therapy Networker

Family Process 

Family, systems & health

Journal of Family Therapy Tidskrift från England.

Apa journals  USA:s psykologförbund. Flera tidskrifter som du kan ladda ned artiklar från.

Våga och se Tidskrift om sexuella övergrepp och trauma.

Socionomen.

 


Copyright © Famös 2020-12-07 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft