Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Famös delar varje år ut ett stipendium

Syftet med stipendiet är att stödja medlemmars möjligheter till fortbildning genom deltagande på kongresser, föreläsningar eller andra fortbildningstillfällen. Ge inspiration och fördjupning eller stödja din forskning med anknytning till familjeterapiområdet.

Du kan söka stipendiet två gånger/år. Ansökan skall var inne senast 1 februari resp. 15 september.

Kraven för att kunna söka stipendium är dels att du är medlem i FAMÖS samt att du skriver något, om det du fått stipendium för, i vår tidning FeedBack.

Tag chansen! Sök stipendiet! Förkovra dej!

Ansökningsblankett finns här!

Exempel på tidigare stipendier:

Den nordiska Marte Meo kongressen 2016 i Göteborg

Resa till London, England för deltagande i Jane Seymore studiedag

Resa till Nuuk, Grönland för deltagande i NFBO:s konferens


Copyright © Famös 2020-12-07 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft