Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

 

Har Sverige rätt vård vid psykiska svårigheter?

Gunnar Bohman, med.dr. leg psykolog, leg psykoterapeut, tidigare universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har arbetat som psykolog och psykoterapeut inom psykiatrin samt med handledning av personal inom psykiatrisk och somatisk vård, missbruksvård och socialtjänst.

Gunnar disputerande vid Karolinska institutet med en avhandling om kurativa faktorer i längre psykodynamiska terapier. Under senare år har han engagerat sig i debatten om vård vid psykisk ohälsa och behovet av en mer personcentrerad och kontextbaserad vård.

Barn till föräldrar med depression, ångest eller bipolär sjukdom – psykiskt mående, riskfaktorer och förebyggande interventioner

Lina Wirehag Nordh, leg psykolog, fil dr. arbetar deltid som psykolog på Psykologmottagning barn på Drottning Silvias barnsjukhus, med barn och familjer där barnet har en kronisk somatisk sjukdom, och deltid som universitetslektor på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Lina disputerade i maj 2023 med en avhandling som fokuserar på anhöriga till patienter som har kontakt med psykiatri, dels barn till patienter inom vuxenpsykiatri och dels föräldrar till barn inom barn- och ungdomspsykiatri. Lina ingår i forskargruppen CPPI – Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective.

Psykoterapin i ett medikaliserat samhälle

Jonas Lindblom, docent i sociologi vid Mälardalens högskola. Han har ett brett human- och samhällsvetenskapligt intresse och har skrivit artiklar och böcker inom hälsosociologi, socialpsykologi och social rörelseforskning. Han har bland annat skrivit om massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD och är publicerad i ett flertal vetenskapliga journaler och sociologisk forskning.

Jonas är aktuell med sin senaste bok Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv som utkom 2023.

PROGRAM

09:00  Gunnar Bohman
10:30  Fika
11:00  Lina Wirehag Nordh
12:30  Lunch
13:45  Jonas Lindblom
15:30  Avslutning

KOSTNAD

Föreläsningsdagen: 700 kr för medlemmar och 950 kr för icke-medlemmar. Betalas via faktura som erhålles vid anmälan.

Fika ingår i avgiften. Lunch bekostas på egen hand.

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till info@famos.se senast
20 september 2024.

Uppge om du är medlem och ange allergier eller specialkost för fika.
OBS! Anmälan är bindande.

 

Vid frågor, kontakta anpsykoterapi@gmail.com, ginninglotta@gmail.com eller linadufmats@live.se.

Affisch för utskrift och spridning: Bild 1, Bild 2


Copyright © Famös 2024-06-08 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft