www.famös.se

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Famös arrangerade tre föreläsningar om parterapi i Kalmar 24 januari 2017
 

.pdf Presentationsbilder

Madeleine Cocozza
Socionom, leg psykoterapeut, handledare, med.dr., författare.

Strukturell parterapi – teori och klinisk praktik

Madeleine beskriver hur en parterapi genomförs som bygger på strukturell teori.
– Den erotiska relationen
– Kärlekstratten
– The point of no return; när parterapi inte är en framkomlig väg
 

.pdf Presentationsbilder

Tommy Waad
Leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.
EFT handledare.

Emotionally focused therapy for couples, EFT

EFT är en av de mest utvärderade metoderna för att arbeta med par.
Tommy kommer att ge en teoretisk överblick och ge exempel på hur man praktiskt arbetar med metoden.
 

.pdf Presentationsbilder

Sara Carlsson
Leg psykolog

IBCT – Integrative behavioural couples therapy

Sara beskriver i sin föreläsning hur acceptansstrategier
integreras med förändringsstrategier i arbete med par.
Metoden vilar på beteendeterapeutisk grund med fokus på acceptans.
 


  Sök stipendium!

Vi vill påminna om att du kan söka stipendium från FAMÖS!

Syftet med stipendiet är att stödja medlemmars möjligheter till fortbildning genom deltagande på kongresser, föreläsningar eller andra fortbildningstillfällen. Ge inspiration och fördjupning eller stödja din forskning med anknytning till familjeterapiområdet.

Klicka här för några exempel på beviljade och genomförda stipendieresor


Här hittar du exempel från tidigare nummer av  vår nyhetstidning Feedback, som just nu är vilande:

1/2010, 2/2010, 1/2011, 2/2011, 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013


FÖRELÄSNINGSARKIV

   

Terapeuten i centrum – hur tar vi hand om oss själva? 18 november 2015
Systemcafé med Rolf holmberg, Monica Alexandersson och Maria Jannert

 

Två familjeterapeutiska modeller föreläsningar med Åsa Jacobsson och Jens Mebius, den 20 april 2015 i Linköping.
 

Vetenskapligt symposium den 22–23 oktober 2014 i Linköping.
Föreläsningsbilder hittar du på www.sfft.se, i backspeglen.
 

Familjeterapi vid Anorexia Nervosa

11 mars 2014. Ulf Wallin är överläkare, leg psykoterapeut (familjeterapeut) och har disputerat med en avhandling om familjeterapi och familjefunktion vid anorexia nervosa. Han har arbetat mer än 25 år vid ätstörningsenheten i Lund. Han arbetar även som forsknings- och utvecklingsledare vid Kompetens Centrum Ätstörningar Syd.
 

Våld i familjen. Två behandlingsmodeller presenteras av representanter från BUP Elefanten, Barnahus och Linköpings mansjour.

 

Madeleine Cocozza,

 

Från föreläsningen med Anders Broberg.

Parsamtal och depressioner, en sammanställning av aktuella forskningsresultat.

 

   

Copyright © Famös 2017-02-23 info@famos.se