Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Familjeterapeuter reflekterar

Vi lever i en tydligt föränderlig värld. På gott och ont. Under den senaste tiden har jag kommit att fundera över var i samhället de ”orörda rummen” finns. De rum som går att komma, och återkomma till, oavsett årstid, världsläge eller livssituation. Vilka sådana Platser finns kvar i en tid där utvecklingen går snabbt och där gränserna i tid och rum har kommit att bli alltmer flytande?

Det terapeutiska rummet är en plats dit människor har möjlighet att komma, och återkomma till. Rummet är detsamma, oavsett vad som hunnit hända utanför rummet sen sist. Detta är på många sätt unikt. För paradoxalt nog är den plats där ”ingenting tycks ha hänt sen sist”, platsen där just förändring kan ske.

För att människor ska förmå att blotta sitt lidande och sina önskningar måste det finnas tillräckligt mycket värme, trygghet och ramar. Och de enda verktyg psykoterapeuten har att tillgå för att kommunicera allt detta är genom sig själv, sin metod och sitt rum. Det vill utifrån detta till att psykoterapeuten har ordning både på sig själv, tiden och sitt rum.

Att det terapeutiska rummet är just ”orört” och detsamma, oavsett om det är november eller juli, om något stort har hänt i världen eller om livet har gått i tusen bitar skapar förutsättning för just förändring. Och i den tid där gränserna mellan offentlig och privat, helg och vardag, dag och natt och så vidare har suddats ut, har en beständig plats såsom det terapeutiska rummet något mycket viktigt och sällsynt att erbjuda.

Men vad har då just det familjeterapeutiska rummet som är unikt? Madeleine Cocozza skriver i sitt kåseri för september -19 om hur familjeterapi som metod har något mycket kraftfullt att erbjuda. För i familjeterapin finns möjlighet att bjuda in och arbeta med ALLA de människor som eventuellt bedöms ha en inverkar i det bekymmer som presenterats. Oavsett om det är barn eller vuxna som råkar vara den som är symtombärare. Det som blir för svårt att göra på egen hand, men som är möjligt med hjälp av en psykoterapeut!

Kanske är det bästa av allt, som jag tänker, att det familjeterapeutiska rummet är ”De svaga rösternas rum”. En plats där de människor vars viskning om lidande uppvisas genom symtom, därför att orden inte hörs eller räcker till, kan befrias. Detta finns något oerhört i detta. För vad kan vara bättre än att, för att använda Cocozzas ord, vara en ”Barnambassadör”? Eller om man så vill; Vara en sorts ”röstförstärkare” som utifrån teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet ser, hör och kan föra människor framåt i riktning mot symtomreduktion och minskat lidande.

Att verka för förändring kräver en rak rygg. Ibland kan det finnas skäl att fundera över vad om eventuellt utmanar detta: Att med stor stolthet arbeta och driva familjeterapi som metod vidare…

Linköping, november 2019

Jenny Augustsson

Socionom, leg psykoterapeut

Tidigare reflektioner hittar du här!


Inställd föreläsning och nytt innehåll 8 nov 2019

Tyvärr har Kerstin Palmér på grund av sjukdom tvingats ställa in sin medverkan den 8 november

Famös erbjuder nu till samma kostnad en föreläsning med Lena Svedin och Madeleine Cocozza i reflekterande position. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Cocozzas bok Forma din professionella personlighet som utkom i våras på Studentlitteratur. Boken vänder sig till professionella inom vård, skola och omsorg och tar upp frågeställningar som:
 

• Den ojämlika relationen.

• Den professionelles kommunikation – att utforma sin professionella rock.

• Vad innebär professionell neutralitet och professionell empati?

• Hur vårdar professionella sin professionella plattform?

Madeleine föreläser och Lena reflekterar och berätta hur hon gör.
 

Praktisk information

• Om du anmält dig till Kerstin Palmers föreläsning och gärna går på föreläsningen med Madeleine Cocozza och Lena Svedin
   behöver du inte göra någonting.

• Om du var anmäld och väljer att inte komma meddelar du Håkan Petterson, khpettersson@gmail.com, och du får avgiften i
   retur.

• Om du ej hade anmält er men gärna vill gå på föreläsningen med Madeleine Cocozza och Lena Svedin: Känn dig varmt
   välkommen!

Tid: Den 8 nov kl. 13–16. Paus för fika.

Plats: Missionskyrkan i Linköping, sal: Ängeln.

Kostnad: 250 kr för medlemmar i Famös och 350 kr för övriga.

Anmälan: Betala in anmälningsavgiften till pg nr: 24 67 84-3.
Obs! Viktigt att du anger ditt namn och e-postadress.
Sista anmälningsdag är den 30 oktober. Det går även att betala in med Swish 123 533 37 37 (vid ev. fakturafrågor kontakta Jessica Gamble, info@sam-talet.se).

Famös sponsrar denna utbildning så att priset för den enskilde hålls nere.

Medlem i Famös blir du som vill genom att betala in 300 kr till vårt plusgironummer: 24 67 84-3. Ange namn, adress och e-postadress.

Famös styrelse hälsar er varmt välkomna!
 


Välkommen till en heldag med Karl Tomm i Linköping 21 nov 2019

En handledares och behandlares perspektiv!

Torsdag 21 november kommer Karl Tomm hålla föreläsning och workshop mellan 9:00–16:00, på Linköpings universitet, Linköping. Information om sal kommer senare.

Professor Karl Tomm kommer att stilla vår nyfikenhet kring frågornas magi och andra processer i olika kontexter, som här i handledningens.

Karl har en lång erfarenhet som både behandlare och handledare inom det Systemteoretiska fältet. Han är verksam i sin hemstad Calgary som professor i psykiatri. Karl är en av förgrundsgestalterna för den andra ordningens cybernetik. Han är det i hela sin gestalt (sagt av oss som träffat och umgåtts med honom). Detta vid sidan om ett djupt intresse för systemteori, narrativ teori, socialkonstruktivism.

Det som format Karls arbete är det terapeutiska inflytandet över arbetet med familjer och hur vi terapeuter kan påverka familjesystemet med olika interventioner i vårt frågande.

Han var länge en självklar del av Milanoskolans systemiska terapi och ryktet säger att han även handlett Milanoteamet. Vilket vi får möjlighet att ta reda på under denna dag med honom. Dessutom har han varit verksam under lång tid som både utbildningshandledare och verksamhetshandledare inom det systemteoretiska fältet.

Pris: 1 200:- kr vilket betalas till Sveriges förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH,
bg 5367-0832.

Anmälan skickas till Irene Pedersen, irene@familjeterapi.at, eller Cecilia Örnemark, cecilia@ornemark.info, senast den 7 oktober 2019.
 

Arrangörer: Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH och Handledar- och lärarutbildningen i familjeterapi systemteoretisk inriktning, Linköpings universitet, i samarbete med Martin Söderquist och Cecilia Örnemark.


 

 

 


Copyright © Famös 2019-11-02 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft