Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Vi vill tacka alla som deltog på halvdagsföreläsningen med Lilian Pohlkamp. Resultatet av vår enkät visade på att de allra flesta var mycket nöjda eller nöjda med föreläsningen. Powerpoint har skickats ut via e-post, om du inte har fått den så får du gärna höra av dig till info@famos.se så skickar vi ut den.

Nu går vi mot december och första advent. Vi i styrelsen har redan börjat planera för nästa år och vill att ni reserverar
den 11 mars kl 18:00 för årsmöte. Mer information om program och plats kommer senare.

Hälsningar, Styrelsen


 

 


Copyright © Famös 2023-11-23 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft