Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Famös är planeringen inför hösten 2024 i full gång.

Save the date

Vi startar upp hösten med Systemcafé torsdag den 5 september kl 18:00 och träffas på Ronaldos vid ån.

Vi återkommer med aktuellt tema.

 

Fredagen den 25 oktober 2024 planeras en heldagsföreläsning, se inbjudan här!


Vid senaste styrelsemötet 11 mars 2024 avgick och avtackades Madeleine Cocozza. Mathias Grönkvist Söderlind valdes som ny ordförande.

Tack!

Vi som styrelse vill tacka Madeleine Cocozza för många års arbete som ordförande i Famös.

Madeleine har i sin roll som ordförande varit mycket engagerad i alla frågor som rör familjeterapi och familjeterapins framtid i vårt land. Madeleine har varit en effektiv och kunnig ordförande som drivit föreningens frågor på ett professionellt sätt.

Nu vill vi som styrelse av hela vårt hjärta tacka för tiden som varit och vi kommer att sakna dig och din energi som ordförande och ser fram emot ett fortsatt samarbete i andra former.

/Styrelsen genom Maria Åhman


 

 


Copyright © Famös 2024-04-23 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft