Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Familjeterapeuter reflekterar februari 2021

Vi i styrelsen har ambitionen att öka dialogen med våra medlemmar. I den andan kommer olika styrelsemedlemmar att presentera en reflektion varje månad på Famös hemsida. Först ut var Madeleine Cocozza i augusti 2019. Vår tanke är att också du inkommer med reflektioner angående frågor som rör vår förening eller vår behandlingsmetod, systemisk familjeterapi. Dina reflektioner kan vara ställda till oss i styrelsen men också till övriga medlemmar och då kan vi publicera dem på hemsidan.

Samtal för terapeuter – behovet av ett nytt rum

I början av det professionella yrkeslivet är de flesta psykoterapeuter upptagna med att fundera på hur den privata plattformen påverkar den professionella. Vilka begränsningar har jag som professionell i mötet med patienter och hur kan jag utveckla min professionella empati så jag kan inkludera så många som möjligt i mitt terapirum. På senare år har jag oftare börjat fundera över hur terapeutyrket påverkar mig. Hur har min privata plattform påverkats av det faktum att jag arbetar med relationer och emotioner under hela dagen. Ibland har det känts som jag arbetar i en emotionell krigszon, dagarna fylls av emotionella möten med människor som av olika anledningar är i kris, har livsproblem, är besvikna, bedragna, konfliktfyllda; ni vet vad jag menar. Min professionella empati behöver aktiveras, och efter en hel dag av möten med människor i tårar, konflikter, så har jag undrat vad som sker med mitt egna emotionella liv. Vad kräver min privata person för sin egen del efter att använt emotionerna på den professionella plattformen?

Jag har länge funderat på att det saknas ett rum för terapeuter; vi kan kalla metoden SFT så länge (samtal för terapeuter). Men finns inte det rummet då? Kan terapeuter inte gå i terapi, är inte handledning ett sådant rum. Mitt svar är nja… Terapi är en form och process som ofta går förbrukad för terapeuten. Det blir svårt att byta stol även om nöden kräver det: om familjemedlemmar eller mitt eget liv krisar på ett sätt som medför behov av terapi så behöver vi ta oss dit, men att sätta sig ned med en annan terapeut och prata om temat blir inte ”rätt processmässigt”.

Vi behöver en ny ram och metod i vilken själva syftet är att erbjuda psykoterapeuter och andra behandlare en möjlighet att reflektera över:

– yrkets specifika särdrag, möten som förändrar oss och hur de förändrar oss,

– ventilera de emotionella brotten vi tar del av;

– få en ökad förståelse för hur yrket påverkar rollerna på den privata plattformen

– reflektera över de frågor terapierna väcker om oss själva

– få ett rum i vilket vi får syn på var vi befinner oss i relation till compassion fatigue

Ju mer jag tänker på det; ju klokare blir det! Kanske ytterligare en byggsten att lägga i utformandet av de professionella plattformarna? Jag tar med frågan till styrelsen för FAMÖS och ser om de tycker den är tillräckligt intressant för att lyfta på ett seminarium.

Linköping den 30 januari 2021

Madeleine Cocozza

 

Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2021-02-06 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft