Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Vi vill hälsa er välkomna till Famöskväll den 11 mars kl 18:00 på Ronaldos vid ån (Brandmannagatan 7B).

Vi bjuder alla medlemmar på Ronaldos goda smörgåsar och bullar.

Vi börjar med att Ann-Charlotte Münger berättar om Barnafrids verksamhet, följt av Årsmöte.

Vi avslutar kvällen kl 20:00.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2024

Hälsningar, Styrelsen

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning


 

 


Copyright © Famös 2024-03-06 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft