Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


 

Famös inbjuder både medlemmar och andra intresserade till en heldagsföreläsning

Att möta sorg i behandlingsarbetet och behålla glädjen i livet
 

Lilian Pohlkamp är legitimerad psykoterapeut med lång klinisk erfarenhet på privat mottagning efter många år i psykiatrisk vård. Vid sidan om det kliniska arbetet arbetar Lilian med utbildning och forskning, som lektor vid Marie Cederschiöld högskola. Avhandlingsprojekt handlade om föräldrar som mist ett barn i cancer, deras sorg, psykiska hälsa och erfarenheter av vårdtiden. Lilian handleder personalgrupper inom ASIH, barnonkologi och psykiatrisk vård samt chefer inom skola, vård och socialt arbete. Föreläser i olika professionella sammanhang om att möta människor i sorg och komplicerad sorg.

 

Barbro Lennéer Axelson är tidigare universitetslektor i psykologi, numera gästlärare vid Socialt arbete, Göteborgs universitet, leg psykoterapeut, föreläsare och författare. Har också arbetat i 25 år internationellt inom olika regioner med jämställdhetsfrågor och våld mot kvinnor. Barbro har arbetat med interventioner och också skrivit facklitteratur som är följande: Psykosocialt behandlingsarbete, Arbetsgruppens psykologi (tillsammans med Ingela Thylefors). Männens röster i kris och förändring (om män som misshandlar och mäns skilsmässokriser). Förluster: om sorg och livsomställning om skilsmässa, sjukdom och död.

 

Datum: Fredag den 10 november

Plats: Equmeniakyrkan i Linköping, Drottninggatan 22

Program Kl 9:00–16:00

    Förmiddag: Lilian Pohlkamp
    Lunch
    Eftermiddag: Barbro Lennéer Axelson

Kostnad: Föreläsningsdagen kostar 800 kr. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan Skicka din anmälan till info@famos.se senast 8/10

OBS! Anmälan är bindande.

Varmt välkomna!

Hälsningar, Styrelsen  

 


Copyright © Famös 2023-10-03 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft