Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Med omtanke kring coronavirusets spridning och de skyddsåtgärder vi måste ta har vi inga aktuella vårarrangemang.

Vi hoppas att vi ska ta oss igenom på bästa tänkbara sätt och ser fram emot en trygg sommar och nya möten i höst.

Ta hand om er, önskar Styrelsen.


Familjeterapeuter reflekterar juni 2020

Vi i styrelsen har ambitionen att öka dialogen med våra medlemmar. I den andan kommer olika styrelsemedlemmar att presentera en reflektion varje månad på Famös hemsida. Vår tanke är att också du inkommer med reflektioner angående frågor som rör vår förening (Famös) och vår behandlingsmetod (familjeterapi). Dina reflektioner kan vara ställda till oss i styrelsen men också till övriga medlemmar och då kan vi publicera dem på hemsidan.

Varför blev jag familjeterapeut?

Jag minns att min försFörteckning över psykoterapeut som ung var ett stort ögonblick i mitt liv. Jag vet att efter att jag gått hos henne några samtal tänkte, att om jag kan hjälpa någon enda människa med sitt mående på samma sätt som hon hjälpte mig i mitt mående så vill jag utbilda mig till psykoterapeut. Nu har många år gått och jag har inte en enda gång ångrat mitt val av yrke.

Jag minns att jag frågade min psykoterapeut om hon själv mått dåligt på samma sätt som jag någon gång? Hon praktiserade spegling och svarade tyvärr enbart med en fråga tillbaka till mig och jag vet jag upplevde det lite avvisande. Självklart så möter vi familjeterapeuter kriser med smärta i livet och får brottas med sår från barndomen som alla andra. Hur hanterar vi situationen som praktiserande psykoterapeuter det då vi själva är i en kris? Hur påverkar det oss och vårt arbete som psykoterapeuter? Hur påverkas vi av att möta en familj i sorg för att en förälder just avlidit då vi själva förlorat vår förälder en vecka innan? Hur mår vi efter att en dag lyssnat på flera personer som pratar om sin utbrändhet då vi själva just kommit tillbaka efter en sjukskrivning med utmattningssymtom? Hur orkar vi sitta och höra hur ledsen någon är över att deras partner på olika sätt svikit dem då vi själva just blivit svikna? Att ha ett arbete där verktyget är vårt inre med teoretisk kunskap, emotioner och rationella tankar är både en utmaning och en stor tillgång. I de tider då vi som psykoterapeuter har privata kriser att förhålla oss till vill jag understryka vikten av att lyssna till vårt eget inre. Att kommunikationen med oss själva är tydlig. Var går mina gränser? Hur blir det för mig? Att själv söka handledning och ibland gå i egen terapi igen tänker jag är helt nödvändigt. Verktygslådan vi använder i vårt arbete kräver en emotionell, teoretisk och rationell skärpa som utvecklas än mer om vi kommer igenom våra privata kriser på ett utvecklade sätt. Kanske är det just detta, att vi har känt smärta och bearbetar den som gör att vi kan bemöta andra i deras smärta på ett för dem hjälpsamt sätt.

Maria Åhman
Beteendevetare/leg psykoterapeut
samt styrelseledamot i FAMÖS.

 

Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2020-06-11 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft