Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Kallelse till

årsmöte  

torsdag 24 oktober 2024

18:00–19:30

Frimurarehotellet (Scandic) i Linköping

Efter årsmötet mingel!

 

Fredag den 25 oktober: Föreläsningsdag på Östergötlands museum

 

Mer information kommer...

 


Copyright © Famös 2024-06-06 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft